Napíšte nám

City_Dance

30Späť na výber táborov

[Podať prihlášku]

A o deti je postarané!

° tvorivý tábor° príjemné inštruktorky
° malý počet detí° pekné prostredie

ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava V

Vek: od 6 rokov
Cena*:  188 Eur
Turnusy: (po-pia) 
Čas:  7:30 - 16:30
Počet detí v 1 turnuse: 10 (1 inštruktor pre 10 detí)

[Program] [Mapa]


Turnus


 28. 

33.


Dátum

 

 10. - 14. júl 

  14.-18. august  

 

  City_Dance 


prihláška

prihláška

 

Denný tábor má tvorivé zázemie v tanečnej sále ZUŠ J. Albrechta, stravovanie je zabezpečené v neďalekej reštaurácii Oáza. 

Tanečný program, rozličné druhy pohybového prejavu v tanečnej sále ZUŠ pod vedením šikovných tanečných inštruktorov, pohyb von je športovo ladený, vychádzky do lužného lesa a k jazerám v okolí.

*V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant, pitný režim, materiál a program pod vedením zaškolených inštruktorov na 1 turnus (5 pracovných dní); do tábora je možné nastúpiť aj na jednotlivé dni, cena za 1 deň je 45 Eur.

City_Dance

(Petržalka - Topoľčianska, v blízkosti jazera Draždiak, tanečná sála ZUŠ J. Albrechta, stravovanie reštaurácia Oáza)

1. Zoznámenie sa s novými kamarátmi a tanečnou sálou. Pôvod tanca, cesta časom, ukážky. Môj najobľúbenejší tanec. Prechádzka lesom, cvičenie poskokov, krokov a rytmu v prírode. Skupinové hry, pohybové cvičenia v tanečnej sále.

2. Kroky, rytmus, emócie, základ tanca. Tanečné variácie za sprievodu jednoduchých hudobných nástrojov. Vychádzka a nácvik vystúpenia.

3. Klasické tance, párové tance. Balet. Tanečné hry v sále, prechádzka k jazerám.

4. Ľudové tance a piesne. Pohybové hry v prírode.

5. Moderné tance - hip hop, jazz, scénický tanec, muzikál. Spojenie tanca, výrazu a spevu.Pocity a ich tanečný prejav. Diskotéka, táborová pošta. Prekvapenie pre rodičov, záverečné vystúpenie.

Zmena programu a jeho úpravy sú možné.