Napíšte nám

City_Art_Drama_Dance

Späť na výber táborov

A o deti je postarané![Podať prihlášku]

° tvorivý tábor° príjemné inštruktorky
° malý počet detí° pekné prostredie

ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava V

Vek: od 6 rokov
Cena*: 195 Eur
Turnusy: (po-pia) 7:30 - 16:30
Počet detí v 1 turnuse: 10 (1 inštruktor pre 10 detí) 

[Program] [Mapa]


    Turnus  


 

Leto 2024


    Dátum 

   

   

   8.-12. júl   

    

   City_Art_Drama_Dance   prihláška

 

Denný tábor má tvorivé zázemie vo výtvarnom ateliéri, tanečnej a divadelnej sále ZUŠ J. Albrechta, stravovanie je zabezpečené v neďalekej reštaurácii Oáza. 

Deti si vyskúšajú rozličné tvorivé techniky, recyklovanie a na záver si zorganizujú výstavu svojich diel. Budú často von, na prieskumných vychádzkach v blízkom Lužnom lese a pri jazere Draždiak. V ponuke pre záujemcov je tiež nácvik a príprava divadelného predstavenia s tanečnými prvkami, ktoré deti spoločne v piatok o 15:00 predvedú rodičom ako záver týždennej tvorby. Máme skúsené inštruktorky. Na deti s už tešíme!

*V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant, pitný režim, materiál a program pod vedením zaškolených inštruktorov na 1 turnus (5 pracovných dní); do tábora je možné nastúpiť aj na jednotlivé dni, cena za 1 deň je 55 Eur.

 

City_Art (program)

(Petržalka - Topoľčianska, v blízkosti jazera Draždiak, ateliér ZUŠ J. Albrechta, stravovanie reštaurácia Oáza)

1. Noví kamaráti, ateliér, priestor na tvorbu. Tvorba, inšpirácia a techniky. Tanečné a divadelné priestory - úvod do pohybu, hry. Prechádzka do lesa a k jazeru.

2. Maľovanie na kamienky. Navliekanie, práca s textilom. Nácvik krátkych dramatizácií. Spoločný tanec.

3. Recyklácia. Výroba papiera. Krabice, plasty, plechovice. Úžitkové umenie. Príprava predstavenia, tanečné hry.

4. Prírodné zdroje, obrázok z toho, čo kreslí - farby prírody. Predstavenie, dramatizácie, kostýmy.

5. Karneval - masky, táborová pošta. Výstava, divadelné a tanenčné vystúpenie. Rozlúčka.

Zmena programu a jeho úpravy sú možné.