Napíšte nám

Prihláška inštruktora do denného tábora v Bratislave

Základné informácie
Meno
Priezvisko
Adresa
Dátum narodenia
Tel.číslo
Tel.číslo blízkej osoby
Email
Vzdelanie
Názov vysokej školy
Názov školy, odbor
Ročník VŠ
Stredná škola
Kurzy
Záujmy a zručnosti Tanec
Divadlo
Výtvarná výchova
Prírodné vedy
Šport
Iné záujmy
Skúsenosti
Mám skúsenosti  Nemám skúsenosti 
Práca
Kedy môžeš pracovať
Stlač ctrl+klik myšou pre výber viacerých možností
Predstava o ohodnotení EUR/turnus
Napíš svoju predstavu o mzde za prácu inštruktora počas jedného turnusu. Pracuje sa denne od 7:30 do 17:00
Poznámka
Odoslaním formuláru dávam súhlas podľa § 7 zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na spracovanie hore uvedených údajov pre potreby spoločnosti City Camp, s.r.o. a pre potreby poisťovne v súvislosti s organizáciou denných táborov.
Udeľujem súhlas so zasielaním informácií za účelom priameho marketingu /zasielaním newsleteru/ a taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je v súlade s podmienkami Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.