Napíšte nám

City_Drama

Späť na výber táborov

A o deti je postarané![Podať prihlášku]

 ° tvorivý tábor ° príjemné inštruktorky  
 ° malý počet detí ° pekné prostredie

ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava V

Vek: od 6 rokov
Cena*:  188 Eur
Turnusy: (po-pia) 
Čas: 7:30 - 16:30
Počet detí v 1 turnuse: 10 (1 inštruktor pre 10 detí) 

[Program] [Mapa]

 Turnus/Týždeň 


28.

33.


 Dátum

 

10. - 14. júl 

 14.-18. august 

 

 City_Drama  


prihláška

prihláška

 

Denný tábor má tvorivé zázemie v divadelnej sále ZUŠ J. Albrechta, stravovanie je zabezpečené v neďalekej reštaurácii Oáza.

Divadelný tábor predstaví deťom divadlo, hravou formou si budú precvičovať rečový prejav, mimiku, gestikuláciu. Dozvedia sa o zákulisí divadla a spoločne nacvičia krátke predstavenie pre rodičov. Časté budú aj vychádzky do prírody a k jazeru Draždiak.

*V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant, pitný režim, materiál a program pod vedením zaškolených inštruktorov na 1 turnus (5 pracovných dní); do tábora je možné nastúpiť aj na jednotlivé dni, cena za 1 deň je 45 Eur.

City_Drama (program)

(Petržalka - Topoľčianska, v blízkosti jazera Draždiak, divadelná sála ZUŠ J. Albrechta, stravovanie reštaurácia Oáza)

1. Slovné hračky, riekanky a básničky - zvukomaľba. Hravé formy rečových cvičení a nácvik intonácie. Oddychové hry v prírode.

2. Improvizácia a dramatická výchova - stupňovanie napätia vo vopred danej situácii. Skupinové hry a hádanky.

3. Obrazy známeho predstavenia - rozprávka v malom počte obrazov - detaily zvukov, scény, choreografia.

4. Význam a sila textu - intonačné cvičenia. Reč tela - gestá, práca s mimikou a pohybom. Pantomíma.

5. Práca s materiálom, predmetom, bábkou. Táborová pošta s rozlúčkovým programom. Ukážky týždňovej práce pre rodičov.

Zmena programu a jeho úpravy sú možné. 


en → sk
drama_top