Napíšte nám

Poslanie

Rozvíjať deti v ich voľnom čase a poskytnúť im kvalitnú starostlivosť a vhodný program, keď ich blízki musia chodiť do práce. Rodičom dávame možnosť ako pohodlne zabezpečiť deťom program v mieste ich bydliska počas školských prázdnin.

 

Vízia

Táborové tričko, či šiltovku s logom City Camp bude do piatich rokov nosiť aspoň polovica detí v Bratislave.

 

Ciele

1. rodičom ponúkneme pohodlné získanie alternatívnej komplexnej starostlivosti o ich deti

2. deti budeme rozvíjať zaujímavým výchovným programom s rôznorodým zameraním

3. zdravie detí posilníme častým pohybom v prírode

4. kvalitnú stravu a pitný režim poskytneme v dostatočnom množstve

5. o bezpečnosť detí sa postaráme

6. inštruktorov budeme školiť a motivovať, poskytneme im potrebnú podporu

7. vzťahy s deťmi, rodičmi, zamestnancami, dodávateľmi a sponzormi budeme udržiavať a rozvíjať

8. naše riadenie bude mat jasnú štruktúru, zadefinované procesy, kompetencie, zodpovednosti a kontrolu

9. vytvoríme otvorenú organizačnú štruktúru, ktorá bude komunikovať interne a externe s cieľom neustále sa zlepšovať

10. nakladanie s odpadmi budeme cielene riadiť a podporíme environmentálne cítenie u detí a zamestnancov