Napíšte nám

Denný a poldenný tábor?

Tábor väčšina z nás pozná ako prázdninový pobyt pre deti niekde mimo domu, v dennom tábore sa na rozdiel od pobytového tábora nezostáva na noc. Ráno medzi 7:30 a 8:30 dieťa rodič privezie a poobede medzi 16:00 a 16:30 si poň príde. 
 
Koncepcia denného tábora je do značnej miery inšpirovaná režimom dňa, ktorý je zaužívaný v školských zariadeniach počas školského roka, vyhovuje tak pracujúcim rodičom.  Program je však prázdninový, oveľa voľnejší než v škole, u nás v City Campe sa snažíme o zážitkové a náučné formy hier, o striedanie aktivít pohybových s tvorivými. Von, na plavárni, v herni, v divadelnej, tanečnej sále, či v ateliéri. Dieťa strávi deň s novými kamarátmi v príjemnom prostredí so starostlivými inštruktormi.
 
Zabezpečená je strava, pitný režim a podnetný program vrcholiaci posledný deň predvedením výsledkov celotýždennej práce rodičom. Buď je to výstava, divadelné predstavenie, tanečné vystúpenie alebo zhodnotenie činností, či táborová pošta a diskotéka. To preto, že je dôležité, aby dieťa cítilo jasný cieľ svojho snaženia a tiež, aby sprostredkovalo rodičovi, čo v tábore zažilo a naučilo sa. Všetky deti sa tešia na záverečný deň, kedy sa spoločne uskutoční to, na čom počas týždňa pracujú. 

Tvorivý program denného tábora City Camp v Bratislave je určený deťom vo veku od 6 do 12 rokov (výnimočne vieme prijať aj mladšie deti). Tábory prebiehajú v niekoľkých turnusoch s rôznym zameraním počas školských prázdnin. Jeden turnus zväčša ponúka deťom ucelený program na 5 pracovných dní (od pondelka do piatku), dá sa prísť aj na jednotlivé dni.
Dôraz kladieme na pohyb v prírode, jej poznávanie, rozvoj rozličných detských schopností, tvorivú činnosť, podporu kamarátstiev, dobrých medziľudských vzťahov a relaxáciu. Deti v meste objavia čaro prírodného prostredia a budú v ňom tráviť veľkú časť dňa. Naše denné tábory v Bratislave sú preto v blízkosti lesov, parkov, jazier, či potokov a lúk.

V roku 2016 sme do ponuky táborov zaradili aj poldenný tábor pre deti nad 10 rokov, povedzme, že pre tínedžerov! Deti v tomto veku už môžu zostať doma alebo sa postarať o program sami, avšak my dospelí nad takýmto programom často nemáme žiadnu kontrolu, preto sme vytvorili poldenný tábor, ktorý na pol dňa tínedžera vhodne zabaví a necháva mu tiež priestor na slobodný program potom.